علی فریدونی رئیس کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب درباره جمع آوری برخی کتب مغایر با ضوابط نمایشگاهی اظهار داشت: براساس مسئولیت واگذار شده کلیه آثار در این بخش به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اگر اثری برخلاف هنجارها باشد از نمایشگاه جمع آوری شود.

وی گفت: نظارت ها قبل انجام شد و حین نمایشگاه در حال انجام است و در این میان آثاری که با ضوابط همخوانی نداشت مورد تذکر و در نهایت جمع آوری شد.

فریدونی خاطرنشان کرد: برخی کتاب‌هایی که در بخش بین الملل عرضه شده بود و یا نقشه ها و حتی پژوهش ها و یا تصاویر روی جلد کتابها اگر مغایر ضوابط بود جمع شد البته تعداد این موارد اندک است.

وی در پاسخ به اینکه مصداق ها چه بود افزود: برخی مسایل که مربوط به حاکمیت ملی ایران یا درج جعل نام خلیج فارس و تصاویر جعلی و یا آثار تفرقه انگیز بود جمع آوری شد البته در برخی آثار هنری هم مواردی مشاهده شد که بلافاصله با آن برخورد شده و کتاب جمع آوری شد.

فریدونی گفت: موارد ناقض نمایشگاه یا از سوی ناشران بلافاصله جمع شد و یا با تذکر داده شده موارد بلافاصله بررسی شد.

وی در پاسخ به اینکه جعل نام خلیج فارس تنها در بخش عربی مشاهده شده؟ افزود: برخی آثار در این محور کتاب های عربی و برخی به زبان لاتین بودند که از سطح نمایشگاه کنار گذاشته شدند.

وی در پایان گفت: تخلفات در برخی کتابها، نقشه ها، پژوهش ها و جلد آثار، کتاب‌های علمی، تبلیغی و آثار ژورنالی بود که بسرعت با همکاری ناشران جمع شد.