رئیس کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب گفت: سرکرده این باند زنی با هویت معلوم است که با همکاری مردی با تعارف و خوراندن آب میوه مسموم به رانندگان خودرو لوازم داخل خودروی آنها را به سرقت می بردند.

وی افزود : این سارقان که سابقه دار هستند برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

وی گفت: توصیه می شود مردم عزیز به هیچ وجه از مواد خوراکی و نوشیدنی افراد ناشناس و غریبه استفاده نکنند