"آنتونیو تایانی"، رئیس پارلمان اروپا در مصاحبه ای با هفته نامه "اشپیگل"، درباره طرح بودجه هفت ساله آینده اتحادیه اروپا گفت: این مسئله مهم است که یک بودجه سیاسی با اهداف آشکار برای رشد، نوآوری، تحقیق، مهاجرت، و سیاست امنیتی و دفاعی وجود داشته باشد. این مسئله مهم است که قبل از انتخابات اروپایی در ماه می سال ۲۰۱۹ درباره بودجه تصمیم گیری کنیم تا به انتخاب کنندگان یک پیغام آشکار بدهیم مبنی بر اینکه در آینده اولویت های سیاسی ما کجا قرار دارد.

وی افزود: ما از جمله باید در زمینه امنیتی و دفاعی اقدامات بیشتری انجام دهیم. ما نمی توانیم هیچ سیاست خارجی مشترکی بدون یک استراتژی دفاعی مشترک داشته باشیم.

رئیس پارلمان اروپا در ادامه گفت: اروپا در دراز مدت به یک ارتش مستقل نیاز دارد. ما برای این منظور به زمان نیاز داریم و این مسئله نمی تواند همین فردا اتفاق بیافتد. امروز حدود ۲۸ و بعدها ۲۷ ارتش در اروپا وجود دارد که همه کم و بیش اقدامات برابری انجام می دهند. ما می توانیم پول زیادی را صرفه جویی کنیم و هم زمان در سطح جهانی فعال تر و قدرتمندتر شویم اگر بهتر با هم همکاری کنیم. در سال ۱۹۵۴ فرانسه مخالف ارتش اروپایی بود و حالا ما باید مجددا در این باره تصمیم بگیریم.

وی همچنین گفت که اما شاید مهم ترین مسئله حمایت از مرزها و مسئله مهاجرت است. ما به یک قانون مهاجرت مدرن نیاز داریم.

رئیس پارلمان اروپا همچنین خواستار یک تصمیم مارشال برای جلوگیری از هجوم پناهندگان آفریقایی به اروپا شد.

وی همچنین از کاهش بودجه اتحادیه اروپا برای کشورهای شرق این اتحادیه که در تصمیمات بروکسل از جمله در پذیرش پناهندگان هماهنگ عمل نمی کنند حمایت کرده و گفت: کشورهای شرق اتحادیه اروپا پول زیادی از این اتحادیه می گیرند و در مقابل باید در همبستگی و هماهنگی با اروپا عمل کنند.

وی افزود: ما باید این کشورها را متقاعد کنیم که پناهندگان خطری برای ما ندارند. این نباید مسئله ای غیر ممکن باشد که کشوری مثلا ۲ هزار پناهنده را بپذیرد.

تایانی در بخش پایانی این مصاحبه انتقاد شدیدی به روند روزافزون پوپولیسم در اروپا وارد کرده و گفت: پوپولیسم برای من به مفهوم نزدیکی به مردم نیست بلکه این جنبش ها از ترس های ملت استفاده می کنند تا رای آن ها را جمع کنند. پوپولیسم تبلیغی علیه راه حل است.