العهد گزارش داد، فوزی برهوم سخنگوی حماس در واکنش به تشکیل شورای کمیته اجرایی جدید که عالی ترین هیات در سازمان آزادی بخش فلسطین محسوب می شود، گفت: پس از شکست همه تلاش ها برای تحقق وحدت، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تعدادی از افرادی مورد نظرش را بر اساس میل خود برای اجرایی کردن طرح های سازشکارانه ضد ملت فلسطین از جمله معامله موسوم به قرن جمع کرد و شورا تشکیل داد.

وی افزود: عباس غزه را در محاصره قرار داد، با مقاومت مقابله کرد، به هماهنگی امنیتی با صهیونیستها ادامه داد و مانع تظاهرات مردم در کرانه باختری ضد تصمیمات خصمانه ترامپ شد.

برهوم تاکید کرد: ما تصمیمات عباس را به رسمیت نمی شناسیم و این افراد نماینده ملت فلسطین نیستند. این فاقد وجاهت حقوقی بود و حداقل دموکراسی را نداشت و ما با تمام توان در راستای حمایت از آرمان ملت فلسطین در برابر آن می ایستیم.

شایان ذکر است که محمود عباس بار دیگر به عنوان رئیس شورای اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) انتخاب شد. انتخاب مجدد وی در جریان نشست شورای ملی فلسطین صورت گرفت. این نشست چهار روز ادامه داشت. در جریان این نشست شورا کمیته اجرایی جدیدی را تعیین کرد که عالی‌ترین هیات درسازمان آزادی بخش فلسطین محسوب می‌شود.

کمیته اجرایی ساف ۱۸ عضو دارد که سه تن نماینده جنبش فتح و نمایندگانی از ۱۳ گروه ساف و چند تن نیز مستقل هستند. کمیته مرکزی ۱۲ عضو دارد که شامل نمایندگان این گروه‌ها و افراد مستقل و رؤسای کمیته‌ها در شورای ملی و سندیکاها است.

اعضای شورای همچنین در نشست این شورا که به طور زنده از شبکه رسمی فلسطین پخش شد، به ۱۵ عضو برای عضویت در کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش رای دادند. ‌

این لیست شامل محمود عباس ( به عنوان رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین)، صائب عریقات (عضو قدیم)، عزام الاحمد (عضو جدید)، حنان عشروای (عضو قدیم)، تیسیر خالد (عضو  قدیم)، بسام الصالحی (عضو جدید)، احمد مجدلانی (عضو قدیم)، فیصل کامل عرنکی (عضو جدید)، صالح رأفت (عضو قدیم) و واصل ابو یوسف (عضو قدیم) است.

این لیست همچنین شامل اسامی زیاد ابو عمرو (عضو جدید)، علی ابو زهری (عضو جدید)، عدنان الحسینی (عضو جدید)، احمد بیوض التمیمی (عضو جدید)، احمد ابو هولی (عضو جدید) می‌شود و همچنین قرار است که عهد التمیمی عضو افتخاری این شورا شود.