دنیای حیوانات دارای رازها و دانستنی‌های جالبی است.

آیا می دانستید که طول عمر سنجاب ۹ سال است.

آیا می دانستید که عقرب زیر نور اشعه ماورای بنفش می‌درخشد.

آیا می دانستید که فلامینگو می‌تواند زانوی خود را به عقب خم کند.

آیا می دانستید که زرافه می تواند گوش خود را با زبان ۲۱ اینچی خود را تمیز کند.

آیا می دانستید که مارها گوش ندارند و با زبان می‌شنوند، زیرا زبان آنها به امواج صوتی بسیار حساس است.

آیا می دانستید که نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله‌هایش به سطح می آید و ۹۰ ثانیه در هوا پرواز می‌کند و به شکار طعمه خود می‌پردازد.