فنرهایی در ابعاد غول آسا که در ماشین آلات بزرگ به کار می‌رود، با دستگاه‌های خاص و بزرگی ساخته می‌شوند.

یک کارگاه تولید چنین فنرهایی در ابعاد بزرگ را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.