رویترز گزارش داد، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: ما از چنین اظهاراتی متأسف هستیم. این اظهارات "اشتباه" است و در جای درستی گفته نشده است.

وی افزود: ما از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم برای تقویت صلح و مذاکره جهت فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق صلح عادلانه میان فلسطین و اسرائیل تلاش کنند. این مسئله مسئولیت بیشتری را از دو طرف می‌طلبد.

اسرائیل، آمریکا، اروپا و سازمان ملل نیز اخیرا اظهارات محمود عباس را محکوم کرده و آن را نوعی "یهودستیزی" دانستند.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی سخنرانی‌اش در نشست‌های شورای ملی فلسطین گفته بود: مسئله یهودی ستیزی که در اروپا گسترش یافته است به دلیل دینشان نیست بلکه به سبب ربا و سیستم بانکی یهودیان است.

وی گفته بود عملکرد اجتماعی یهودیان از جمله پولشویی علت دشمنی و خصومت با آن‌ها در اروپاست و برای این اظهارات خود به چندین کتابِ نوشته نویسندگان یهودی اشاره کرد.