برای خرید واحد‌های کلنگی در شهر تهران باتوجه به منطقه و دسترسی آن باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد که طبق جدول زیر از حداقل ۲۷۷ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان متغیر است.

برای خرید واحد‌های کلنگی چقدر سرمایه نیاز است؟ + جدول قیمت