اسکای نیوز عربی گزارش داد، ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در جریان تماس تلفنی با محمد ششم، تصریح کرد: عربستان در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی مراکش در کنار این کشور می‌ایستد و از آن حمایت می‌کند.

مراکش اخیرا روابط دیپلماتیک خود با ایران را با طرح این ادعا که "ایران از جبهه پولیساریو حمایت می‌کند" قطع کرد؛ ادعایی که سفارت ایران در الجزایر آن را رد و اعلام کرد که هیچ ارتباط دور و نزدیکی با فعالیت این جبهه ندارد.