متقاضیانی که در یک آموزشگاه رانندگی مشغول گذراندن دوره بودند در مرحله آموزش پارک خودرو پیشنهادی جالب و متفاوت به تعلیم دهندگان دادند که این طرح با استقبال مسئولان آموزشگاه مواجه شد.

قرار بر این شد که افراد در حال آموزش به طریقی که در فیلم زیر می بینید از گوشی های همراه خود طی تمرین پارک خودرو در محل مناسب استفاده شود تا از ترس آسیب رسیدن به موبایل هایشان این کار را به نحو احسنت و بدون هیچ ایرادی به انجام برسانند.

در ادامه این روش عجیب و متفاوت را تماشا کنید.