طوفان در طول شب در ایالت‌های راجستان و اوتار پرادش رخ داده و به گفته مقام‌های هند احتمال می رود که تعداد تلفات افزایش پیدا کند.

قربانیان این طوفان شدید بر اثر سقوط درخت یا خراب شدن دیوارهایی که توان مقاومت در برابر طوفان را نداشتند، جان خود را از دست داده اند. اما بیشتر آنان در خانه و در هنگام خواب زیر آوار ماندند.