پس از اینکه همه بازیکنان از شلوغی جشن قهرمانی خودشان را به رختکن رساندند، در کنار هم ایستادند و با جام قهرمانی عکس یادگاری انداختند. در این عکس، مربیان و مدیران باشگاه هم حضور داشتند.

همچنین بازیکنان استقلال در اتوبوس تیم که به سمت هتل حرکت می‌کرد، سرود قهرمانی خواندند.