عده ای ناشناس با سوءاستفاده از شلوغی داخل زمین،جام قهرمانی استقلالی ها را دزدیدند.این اتفاق در حالی افتاد که تعدادی از لیدرهای استقلال در بیرون از ورزشگاه متوجه این اتفاق شدند و جام را از افراد ناشناس پس گرفتند!