جشن قهرمانی استقلال در جام حذفی بعد از غلبه بر تیم خونه به خونه در حالی برگزار شد که با حضور تعداد زیادی از هواداران و لیدرها در زمین، این جشن به حاشیه کشیده شد.

بی نظمی در جشن به حدی بود که صدای اعتراض بازیکنان استقلال هم در آمد و حتی روزبه چشمی بازیکن استقلال گفت که نزدیک بود در شلوغی جشن گم شود!

بوقچی های استقلال که نقش پررنگی در این بی نظمی داشتند، بعد از جشن با ماموران نیروی انتظامی هم دچار درگیری شدند.