پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر خونه به خونه بابل و قهرمانی این تیم، یکی از نمایندگان مجلس خوزستان هم به سرعت خود را به سکوی قهرمانی رساند تا در جشن آبی پوشان شریک باشد که این مسئله باعث شد بهاروند از این موضوع بسیار ناراحت شود.

در همین راستا سیدرضا افتخاری هم که از آمدن این نماینده مجلس ناراحت بود به شدت اعتراض کرد و به جای اینکه در سکوی قهرمانی باشد بر روی نیمکت ذخیره ها نشست.  زمانی که سعید فتاحی از او خواهش کرد که روی سکو برود او با اعتراض گفت اینها چه کسانی هستند که خود را در جشن قهرمانی شریک می دانند؟

رئیس سازمان لیگ هم به نشانه اعتراض تا زمانی که نماینده مجلس شورای اسلامی از سکو پائین نیامد به سمت سکوی قهرمانی نرفت. سپس جشن قهرمانی در کنار وزیر ورزش سیدرضا افتخاری و حیدر بهاروند ادامه پیدا کرد.