دولت سودان ضمن اعلام عدم تمایل به مشارکت نظامیان خود در جنگ علیه یمن، به اطلاع عربستان رساند که  همکاری با این کشور در یمن به ارائه مشورت و حمایت لوجستیکی، محدود می شود.

به نوشته این منبع، سودان به دلیل مخالفت های مردمی با مشارکت نظامیان پیاده نظام این کشور در جنگ علیه یمن، به دنبال بازنگری در نقش ووظایف خود در ائتلاف بین المللی علیه یمن به رهبری عربستان است.

این بازنگری شامل ادامه حضور نظامیان سودانی در ائتلاف علیه یمن در چارچوب مشارکت در اتاق عملیات و خدمات مشورتی و مشارکت در نیروهای لوجستیکی بدون انجام ماموریت نظامی است.

تصمیم سودان بعد از مدت ها فکر و به دنبال کشته شدن دهها سرباز و مجروح شدن صدها نفر دیگر از آنان در جنگ علیه یمن اتخاذ شده است و خارطوم در نظر ندارد از ائتلاف سعودی علیه یمن خارج شود.

در سپتامبر گذشته ، "محمد حمیدتی" فرمانده نیروهای سودانی اعلام کرد، نیروهای سودانی در جنگ یمن ۴۱۲ نظامی از جمله ۱۴ افسر را از دست داده اند، هرچند او تعداد مجروحان را اعلام نکرد اما پیش بینی می شود تعداد آنان چند برابر کشته شدگان باشد.

نیروهای سودانی بیشترین نیروهای عربی شرکت کننده در نبردهای زمینی علیه یمن هستند.