جان مک کین سناتور جمهوری خواه آمریکا در کتاب جدید خود از مقامات آمریکا خواست بطور جدی به حمله سایبری علیه روسیه بیاندیشند.

به گفته این سناتور آمریکایی، چنین اقدامی باید جوابی به «دخالت» روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ باشد.

مک کین در کتاب خود نوشته است که از روسیه متنفر نیست اما آمریکا باید «کاری کند تا پوتین شدیدا از حمله به پایه و اساس دمکراسی ما متأسف شود».