٬سپاهان هنوز سرمربی خود را برای فصل هجدهم نشناخته است و منصور ابراهیم‌زاده٬ سرمربی این تیم در فصل هفدهم هم طبق اعلام قبلی باشگاه امروز تهران را به مقصد آمریکا ترک خواهد کرد تا به دیدار خانواده خود برود. 

هنوز مشخص نیست سپاهان قصد ادامه همکاری با ابراهیم‌زاده را دارد یا نه ولی با توجه به شرایط به نظر می‌رسد ادامه این همکاری بعید باشد و اگر وی دوباره برای کار با سپاهان به این تیم دعوت نشود در آمریکا خواهد ماند.