ین روزنامه انگلیسی به نقل از یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا نوشت: تردید و بلاتکلیفی درباره آینده این توافقنامه تاثیراتی منفی و ترسناکی بر کار و کسب شرکت های اتحادیه اروپا در ایران داشته است. مذاکراتی داشتیم و بر روی طرح هایی که می تواند به این شرکت ها کمک کند، کار کردیم. 

وی افزود: متقاعد کردن آمریکا به تمدید تعلیق تحریم های ایران، اولویت اصلی است.

شرکت های اروپایی پس از امضای توافقنامه هسته ای میان ایران، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و آمریکا در سال ۲۰۱۵، با استفاده از فرصت ایجاد شده وارد بازارهای ایران شدند. 

طبق داده های رسمی آمریکا، داد و ستد اتحادیه با اروپا با ایران در سال ۲۰۱۳، بیش از ۶.۲ میلیارد یورو بوده است و در سال ۲۰۱۷ این آمار به ۲۱ میلیارد یورو رسیده است.

این طرح های اتحادیه اروپا بخشی از تلاش های جامع برای تداوم توافقنامه هسته ای ایران و محدود کردن پیامدهای خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران است.

برخی از دیپلمات ها معتقدند، در صورت تصمیم &#۳۹;دونالد ترامپ&#۳۹; به خروج از برجام، بعید است این طرح ها، از جمله وضع مقرراتی برای جلوگیری از تحریم ها و حذف دلار در مبادلات، نقش حفاظتی چندانی برای شرکت های اتحادیه اروپا در ایران ایفا کند.