اداره کل برق لبنان امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در برنامه برق رسانی خود به مناطق مختلف لبنان تغییراتی را ایجاد خواهد کرد و اولویت خود را به حوزه ها و مراکز رای گیری و ستادهای مربوطه مستقر در مناطق مختلف این کشور خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: اداره کل برق لبنان در راستای تلاش برای تامین سلامت روند انتخابات یکشنبه آینده، از ظهر روز شنبه تا صبح روز دوشنبه آینده اولویت برق رسانی خود را به مناطق استقرار مراکز رای گیری و ستادهای مربوط به آن خواهد داد.

این بیانیه افزود: این اولویت باعث تغییر در برنامه برق رسانی عادی اداره کل برق به مناطق مختلف لبنان خواهد شد و برخی مناطقی که در آن مراکز رای گیری و ستادهای مربوط به آن در آنجا وجود ندارد، از جمله بخش اداری شهر بیروت در زمان یاد شده از برنامه برق رسانی عادی محروم خواهند شد.

اداره کل برق لبنان هدف از این تصمیم را مشارکت در موفقیت روند انتخابات برشمرد و افزود: با توجه برگزاری انتخابات در یک روز و کافی نبودن برق تولیدی در کشور، اداره کل برق مجبور شده است تا این تصمیم را بگیرد اما از صبح دوشنبه بار دیگر برنامه برق رسانی عادی از سرگرفته خواهد شد.