شهاب مظفری خواننده پاپ کشورمان اعلام کرد که سه روز دیگر از بیمارستان مرخص می شود.

دو روز پیش بود که خبر ایست قلبی این خواننده پاپ، اهالی هنر و به ویژه طرفداران و خانواده مظفری را نگران کرد.

خوشبختانه حال این هنرمند جوان خوب است و او در ویدیویی که منتشر کرده ، علت سکته را فشار های کاری و استرس فراوان برای برنامه های کاریش عنوان کرده است، او در ادامه اعلام کرد که به لطف پزشکان مشکلی ندارد و  تا سه روز دیگر از بیمارستان مرخص می شوم.