سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  امروز (۱۳ اردیبهشت) بدون هیچ همراهی از نمایشگاه بازدید کرد. 

صالحی گفت: نمی‌خواهد مصاحبه‌ای امروز  داشته باشد و فقط آمده است از غرفه‌ها بازدید کند تا ارزیابی از وضعیت نمایشگاه داشته باشد.