نظرسنجی انجام شده توسط شرکت «مورنینگ کانسالت» و «پولیتیکو» نشان داد که اکثر آمریکایی‌ها مخالف خروج کشورشان از توافق هسته‌ای با ایران هستند.

طبق این نظرسنجی ۵۶ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند آمریکا باید در برجام باقی بماند و فقط ۲۶ درصد آنها مخالف این توافق هستند.

این نظر سنجی با شرکت تقریبا ۱۹۹۱ نفر که طبق اصول علم آمار از اقشار مختلف مردم انتخاب شده بودند، روز ۲۶ آوریل برگزار شد.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۸ درصد دموکرات‌ها و ۵۱ درصد افراد مستقل گفتند که از برجام حمایت می‌کنند. این در حالی است که ۴۶ درصد از شرکت‌ کنندگان طرفدار حزب جمهوریخواه از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند و ۴۲ درصد آنها با برجام مخالف هستند.  

این رقم‌ها تقریبا بالاترین رکورد حمایت از مردم آمریکا از توافق هسته‌ای ایران هستند.

نظرسنجی فوق در حالی برگزار شده است که رئیس جمهور آمریکا قرار است تا ۱۲ ماه می (۲۲ اردیبهشت) تصمیم خود در خصوص خروج یا باقی ماندن در برجام را اعلام کند.