نرخ خرید و فروش واحدهای کلنگی در استان البرز، به شرح زیر است:

7957099_564