این زمین لرزه ساعت ۱۲:۵۱ دقیقه امروز ۱۳ اردیبهشت ماه به وقوع پیوست.

این زمین لرزه در عمق ۱۴ کیلومتری از سطح زمین رخ داد.