«سرگئی لاوروف» در پاسخ به این سوال که آیا امکان برخورد مسلحانه بین روسیه و برخی کشورهای غربی وجود دارد، اظهار داشت: بدیهی است که وضعیت جهان متشنج تر و غیرقابل پیش بینی تر می شود.

وی تصریح کرد: ما بارها اعلام کردیم که این وضعیت در وهله اول بر اثر اقدامات یکجانبه آمریکا و برخی کشورهای تحت امر آن در غرب بوجود آمده است. 

لاوروف خاطرنشان کرد: این گروه کشورها، بخش کوچکی از بشریت را تشکیل می دهند اما سعی دارند برتری قرون وسطایی خود را در امور جهانی حفظ و در روند شکل گیری نظام چند قطبی جهانی اخلال ایجاد کنند. 

وی ادامه داد: آنها رویارویی سیاسی را تشدید می کنند و فضای بی اعتمادی بوجود می آورند و کانال های گفت وگو را مسدود می کنند، آنها وضعیتی بوجود می آورند که بهای اشتباه ممکن است پیامد جهانی داشته باشد.

وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش خواهان برتری منطق است زیرا با وجود اختلاف مواضع، مسئولیت رفاه بشریت و تصمیم گیری درباره مسائل کلیدی جهان را برعهده دارد، افزود: این تفکر سالم باید در غرب نیز دیده شود، متاسفانه در چند وقت اخیر این تفکر در رهبران غربی دیده نمی شود حال آنکه با رعایت قوانین بین المللی و تکیه بر منشور سازمان ملل این مساله ممکن می شود. 

لاوروف در پاسخ به این سوال که بدترین شریک روسیه در غرب کدام کشور است، گفت: ما چنین نگاهی به جهان نداریم که بگوئیم کدام کشور بهتر و کدام یک بدتر است، مسکو آماده همکاری با همه کشورها در راستای تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی است؛ بدیهی است که با برخی کشورها داشتن چنین روابطی آسان نیست، بویژه با کشورهایی که برتری قوانین بین المللی را رد و شانتاژ و تهدید و اعمال تحریک آمیز را به عنوان شیوه کار خود انتخاب می کنند.

لاوروف افزود: با اقدامات این کشورها، مسائل و مشکلات در روابط بین کشورها افزایش می یابد و عرصه برای همکاری های سازنده تنگ می شود؛ حال آنکه حیات بین المللی جاده دو طرفه است، بازی یک طرفه با روسیه بی فایده است و امیدواریم طرف مقابل این واقعیت را دیر یا زود درک کند.