آکادمیک لومونوسوف یک نیروگاه شناور هسته ای است که برای عملیات در نواحی قطبی شمال شرق روسیه طراحی شده است.

راکتور این کشتی می تواند انرژی لازم را برای شهری صد هزار نفری تامین کند اما فعالان محیط زیست نگرانند که این نیروگاه شناور تبدیل به یک فاجعه شناور شود احتمالی که سازندگان کشتی آن را کاملا رد می کنند.

ویتالی تروتنف مدیر پروژه ساخت این کشتی گفت: این واحد تامین انرژی شناور بهترین تجهیزات ممکن را  برای یک کشتی اتمی دارد؛ در برابر تمام حوادث طبیعی و همینطور خطاهای انسانی مقاوم است.

مقام های روس خیلی خوب می دانند که استفاده از انرژی هسته ای به چه فاجعه ای می تواند منجر شود فاجعه چرنوبیل که در منطقه ای نزدیک مرز های کنونی اوکراین رخ داد یکی از بدترین حوادث در تاریخ بود.

حالا منتقدان نگرانند فاجعه ای مشابه اینبار در دریا رخ دهد. منتقدان به این کشتی چرنوبیل شناور و تایتانیک اتمی لقب داده‌اند.

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی

تصاویر : آغاز سفر تایتانیک اتمی