در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر ازدواج پطروسیان با شفیعی‌جم مطرح شده بود که پطروسیان آن را رد کرد.

8315d61b-320a-4b1a-9e4c-eeb61c30c5cd