شینهوا گزارش داد، العصامی در یک کنفرانس خبری گفت: به زودی در سراسر کشور صرافی باز خواهیم کرد تا مردم بتوانند برخی از تبادلات ارزی خود به ویژه ارسال پول را از طریق قانونی انجام دهند.

وی گفت هدف از این کار متوقف ساختن مافیای سازمان یافته مجرمانه ای است که در مبادلات غیرقانونی دلار آمریکا دست دارد، اقدامی که شدیدا اقتصاد کشور را متاثر ساخته است.

العصامی افزود: در چهار منطقه اقتصادی ویژه این کشور که توسط دولت ایجاد شده اند، صرافی باز خواهد شد. دولت در نظر دارد به زودی اطلاعات بیشتری از این که چه بانک هایی می توانند به کار صرافی مشغول شوند را منتشر کند.