عبدالصمد خرم‌آبادی در کانال شخصی خود نوشت: علیرغم تبلیغات وسیع رسانه‌های آمریکایی و غربی وطرفداران آن‌ها مبنی بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر رتبه تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است. 

بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که رتبه تلگرام در روسیه قبل از فیلتر شدن ۱۰۵ بوده و ظرف ۱۰ روز گذشته به رتبه ۲۰۹ سقوط کرده است. یعنی هر روز بیش از ۱۰ پله سقوط داشته است.