پدر مقتول در نخستین تحقیقات گفت: یک ساعت قبل نوه ۴ ساله‌ام زنگ زد و گفت مامانم حالش خوب نیست ما خانه خاله هستیم. با عجله به آنجا رفتم و با پیکر خونین دخترم روبه‌رو شدم.

بدین ترتیب تحقیقات از دختر کوچولو که تنها شاهد جنایت بود آغاز شد. او گفت: به همراه بابام به خانه خاله‌ام آمدیم. خاله‌ام برای انجام کاری از خانه خارج شد. من داخل پذیرایی داشتم بازی می‌کردم که یکدفعه صدای فریاد مامانم آمد و بعد هم بابام با عجله از خانه بیرون رفت. وقتی دیدم مامانم خونین روی زمین افتاده و نمی‌تواند حرف بزند به پدربزرگم زنگ زدم.

در ادامه تحقیقات پدر مقتول نیز گفت: چند سال قبل دامادم که مردی افغان بود به خواستگاری دخترم آمد. با آنکه ما ایرانی بودیم و آنها افغانستانی اما به خاطر علاقه‌ای که دخترم به او داشت با این ازدواج موافقت کردم. اما در تمام این مدت باهم اختلاف داشتند. دو سال قبل دامادم به خاطر خرید اموال سرقتی به زندان افتاد و هفته گذشته از زندان آزاد شد. در این مدت او سراغی از زن و بچه‌اش نگرفته بود نمی‌دانم چگونه به خانه دخترم آمده و این قتل را مرتکب شده است.

اطلاعاتی که پدر و دختر مقتول در اختیار تیم تحقیق قرار داده بودند حکایت از دست داشتن مرد سابقه دار در این جنایت داشت. بدین ترتیب به دستور بازپرس کاظم میرزایی تحقیقات برای دستگیری مرد افغان ادامه یافت و با عملیات ویژه ساعتی بعد متهم دستگیر شد.

مرد جوان در تحقیقات اولیه به جنایت اعتراف کرد و گفت: در مدت دو سالی که زندان بودم همسرم به ملاقاتم نیامد و پس از آزادی متوجه شدم که او درخواست طلاق داده است. روز حادثه چند باری با او تماس گرفتم اما جواب درستی به من نداد. درنهایت با او قرار گذاشتم تا صحبت کنیم. گفت به خانه خواهرش برویم. من هم قبول کردم. داخل خانه در حال صحبت بودیم که او دوباره صحبت از طلاق را به میان آورد و در یک لحظه عصبانی شدم و او را با چاقو زده و فرار کردم.

به دستور بازپرس میرزایی متهم در اختیار کارآگاهان جنایی قرار داده شد و بررسی‌ها در رابطه با این جنایت ادامه دارد.