انجمن ریه آمریکا علائم هشداردهنده و احتمالی بیماری ریه را به شرح زیر اعلام می کند:

- طول کشیدن سرفه به مدت یک ماه یا بیشتر.

- تنگی نفس.

- ایجاد بیش از اندازه خلط سینه.

- خس خس سینه.

- سرفه کردن همراه با خون.

- درد مزمن در ناحیه قفسه سینه.