تظاهرات روز کارگر در هاوانا پایتخت کوبا

 

تظاهرات روز کارگر در نیویورک آمریکا

 

تظاهرات روز کارگر در شهر پاریس پایتخت فرانسه

 

تظاهرات روز کارگر در شهر مانیل پایتخت فیلیپین

 

تظاهرات روز کارگر در شهر استانبول ترکیه

 

تظاهرات روز کارگر در شهر سئول پایتخت کره جنوبی

 

تظاهرات روز کارگر در شهر پنومپن پایتخت کامبوج

 

تظاهرات روز کارگر در شهر مسکو روسیه

 

تظاهرات روز کارگر در هنگ کنگ

 

تظاهرات روز کارگر در جاکارتا پایتخت اندونزی