زلاتکو کرانچار درخصوص انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم امید گفت: این موضوع را من اعلام نکرده ام و هنوز سرمربی تیم امید نشده ام. تنها برای گفتگو با مسئولان فدراسیون به ایران آمده ام.

وی درباره اینکه فدراسیون فوتبال او را سرمربی تیم امید معرفی کرده است، اظهارداشت: قصد مصاحبه ندارم، این موضوع به من مربوط نیست، توافق خوبی صورت گرفته است، در مورد اردوها و برنامه ها صحبت های خوبی با مسئولان فدراسیون داشتم اما هنوز قراردادی را امضا نکرده ام. من هم عادت ندارم وقتی قراردادی را نبسته ام، در مورد آن صحبت کنم.