شبنم قلی‌خانی در اینستاگرام نوشت: «برای من که چند سالی است تدریس میکنم معلمی محترمترین شغل و پاکترین هنر است و همیشه معلمهای خوبم رو از یاد نمیبرم، در طول تمام این سالها بهترینها، به من یاد دادند، اما در این بین دو معلم رو هرگز از یاد نمیبرم، خانم نوذری معلم اول دبستانم و آقای عطار دبیر ریاضی دبیرستانم، گرچه از هر دو بیخبرم ولی امیدوارم هر کجا که هستند سالم و شاد باشند.»