در ویدئوی زیر یکی از استادان سابق «دانشگاه ترامپ» توضیح می دهد که در دانشگاه مذکور، فقط «موفقیت» تدریس می شود. بسیاری از دانشجویان میانسالند و برخی دیگر زنانی که همسرشان فوت شده اند.

در ویدئوی زیر البته از نحوه ثروتمند شدن آنها در بازار املاک و سوءاستفاده هایی در این دانشگاه نیز صحبت شده است.