سرهنگ حسن عابدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روز پنجشنبه - ۱۳ اردیبهشت ماه اظهار کرد: در روز پنجشنبه این هفته طرح ترافیک و زوج و فرد همچون گذشته و دیگر ایام سال اجرا شده و بر این اساس از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۳ تنها خودروهای مجاز می‌توانند وارد محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد شوند.

 

وی با بیان اینکه این آخرین روز اجرای طرح ترافیک قدیم در تهران است، گفت: از روز شنبه - ۱۵ اردیبهشت ماه طرح ترافیک جدید در تهران اجرایی خواهد شد که بر اساس آن در روزهای پنجشنبه طرح ترافیک و زوج و فرد اجرا نخواهد شد و البته این تصمیم فعلا موقتی است و درصورت افزایش حجم ترافیک در محدوده طرح، احتمال اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روز پنجشنبه نیز وجود دارد.