باران کوثری که به همراه اول فیلم «عصبانی نیستم» برای اولین اکران این فیلم در پردیس کورش حضور پیدا کرده بودند، عکس دسته جمعی از عوامل این فیلم را منتشر کرد.