نرخ رهن و اجاره واحدهای اداری ۵۰ متری در مناطق مختلف تهران ، به شرح زیر است: