مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد، آژانس آنروا روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به کمک این مبلغ می تواند خدمات بهداشتی و کمک‌های نقدی فوری را به آوارگان فلسطینی در سوریه ارائه دهد.

"پیر کرینبول" کمیساریای عالی آژانس آنروا ضمن استقبال از کمک مالی دولت ژاپن، تاکید کرد که این آژانس همچنان برای خدمت رسانی به آوارگان فلسطینی در سوریه با بحران مالی مواجه است.