الحیاه گزارش داد، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق به کارگران عراقی روز کارگر را تبریک گفته و تأکید کرد که دولت برای تضمین تمامی حقوق این قشر از جامعه تلاش می‌کند.

وی گفت: ما در مرحله جدیدی از بازسازی کشور هستیم که تلاش زیادی می‌طلبد. پیشرفت کشور آغاز فعالیت را می‌طلبد. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم هدفمان آزادی استان‌های اشغال شده و دور کردن خطر داعش از بغداد بود. اوضاع فاجعه‌بار بود و ما ازتمام امکانات برای آزادی خاکمان استفاده کردیم. پیروزی با وحدت و شجاعت نیروهایمان حاصل شد. ما خاکمان را از وجود داعش پاکسازی کردیم و برای نخستین بار به طور کامل کنترل مرزهایمان با سوریه را در دست گرفتیم. ما داعش را خارج از عراق تحت پیگرد قرار می‌دهیم و همگان از اینکه می‌بینند عراق دوباره از جا برخاسته تعجب می‌کنند. ارتش عراق اکنون جزو قوی‌ترین ارتش‌های منطقه است.

العبادی لیاقت و شایستگی عراقی‌ها را ستود و گفت: زمانی که از سد موصل بازدید کردم مهندسان و کارگران ماهر عراقی را دیدم که با موفقیت و مهارت زیادی کار می‌کردند و با کارشناسان بین المللی رقابت می‌کردند.