"الوفا" گزارش داد، نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی پیشتر شیخ عکرمه صبری، خطیب مسجد الاقصی و رئیس هیئت عالی اسلامی قدس را در منزلش واقع در منطقه الصوانة بازداشت کرده و بعد از ارجاع وی برای تحقیقات که نزدیک به دو ساعت طول کشید،  آزادش کردند.

وزارت اطلاع‌رسانی فلسطین تحویل دستور ممنوعیت یک‌ ماهه سفر به شیخ عکرمه صبری و گروگانگیری وی و بازپرسی از او را "تروریسم دولتی" خواند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد، رژیم اشغالگر افسار را به دست افراط گرایان و شهرک نشنیان داده تا اقدام به هتک حرمت مسجد الاقصی  کنند.

این درحالیست که اقدامات تحریک آمیز  علیه پخش شدن صدای اذان طبق قوانین نژادپرستانه ادامه داشته و انواع تروریسم علیه نمازگزاران اعمال و مانع از ادای آزادانه شعایر و فرایض دینی می‌شود.

این وزارتخانه سازمان کنفرانس اسلامی و یونسکو و نهادهای نظارت بر آزادی عبادت را به حمایت مسجد الاقصی در برابر تروریسم روزافزون اسرائیل فراخواند که  خطیبان و نگهبانان و نمازگزاران را هدف قرار می‌دهد.