بعد از حکم اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال برای مدیر تیم پرسپولیس یعنی افشین پیروانی او حالا قصد دارد این موضوع را به طور رسمی پیگیری کند. افشین پیروانی با وکلایش صحبت کرده و لایحه دفاعیه وی به کمیته استیناف ارایه خواهد شد. این احتمال هم وجود دارد که در صورت عدم رفع محرومیت پیروانی، وی پرونده شکایت خود را از طریق دادگاه CAS پیگیری کند.