هنوز خبرهای زیادی از میزان تلفات این زلزله در دست نیست اما این عکس، ریزش کوه‌گل واقع در شهر سی‌سخت را نشان می‌دهد. این شهر در دامنه کوه دنا بلندترین کوه رشته‌کوه زاگرس جای گرفته است.