باید تا قبل از نوروز ۹۷ رسانه ملی می پذیرفت به وزارت ورزش حق پخش بپردازد. این دیگر قانون برنامه توسعه ۵ساله ششم کشور است اما باز هم هنوز این توافق حاصل نشده است. قبل از عید داورزنی، سلطانی فر، تاج و تقریبا مدیران ارشد رسانه ملی نشستند و جلسه ای طولانی در این زمینه داشتند و به توافق خیلی نزدیک شدند. اینکه کنسرسیومی ایجاد شود برای اینکه رسانه ملی در ازای تبلیغات و درآمدهای حاصل از سامانه پیامکی فوتبال، سود بزرگی را ایجاد کند تا ۱۰۰میلیارد تومان درآمد حاصل کند و آن پول به فدراسیون برسد. با این وجود این توافق در نیمه اردیبهشت ماه هنوز به امضا نرسیده است. به نظر هم نمی رسد خیلی هنوز به امضا نزدیک باشد. جالبتر اینکه لیگ ایران با همه حاشیه هایی که داشته در سه سال اخیر از نظر درآمدزایی و تبلیغات فاجعه بوده است. سال قبل می گویند رقم حاصل از لیگ فقط ده میلیارد تومان بوده درحالی که چرخه خرید بازیکنان بیش از ۲۰۰ میلیارد بوده است و امسال دوباره با همان حد نصاب، فقط ۱۶ میلیارد تومان از تبلیغات لیگ فوتبال برای فدراسیون پول حاصل شده که یک تراژدی بزرگ و دردسرساز  است!

مهدی تاج در این زمینه تلاش زیادی کرده اما همچنان نتیجه ای حاصل نشده است.