محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر توصیه دولت به امید دادن به جامعه و همچنین رویکرد مجلس در خصوص تغییر احتمالی کابینه دولت گفت: صحبت رئیس‌جمهور به مثابه تغییر کابینه نبود. یک توصیه‌ای بود مبنی بر اینکه وزرا ناامیدی را در جامعه تزریق نکنند، مشکلات را برطرف کنند و به جامعه امید دهند.

وی افزود: اما ما از وضعیت موجود هم نمی توانیم گریزان باشیم؛ شرایط کشور، مسائل بین‌المللی و همچنین مسائلی که آمریکایی‌ها برای ما ایجاد کردند، اینها واقعیت‌هایی است که اگر جامعه در جریان آن قرار گیرد، خیلی بهتر است. اما تغییرکابینه را توصیه نمی کنم اگرچه برخی وزرا خوب عمل نکردند و ضعیف عمل کردند اما به نظر می‌رسد در این شرایط فرصتی برای تغییر وجود ندارد مگر اینکه خود رئیس‌جمهور اقدام کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص اینکه رویکرد مجلس درباره تغییر احتمالی کابینه دولت چگونه خواهد بود، گفت: قطعا مجلس استقبال خواهد کرد؛ چراکه نمایندگان در برخی زمینه‌ها حرف و حدیث دارند اما به هر حال باید ببینیم فضا به چه سویی پیش می‌رود ولی در این شرایط خاص و حساس که در فضای بین‌المللی هم درگیر مسائلی هستیم، این موضوع را صلاح نمی بینم.