اسپوتنیک گزارش داد، خالد بن احمد وزیر خارجه آل خلیفه در واکنش به قطع رابطه مغرب با ایران مدعی شد: بحرین حامی تصمیم مغرب است. ما با مغربیم همانگونه که مغرب همواره با ما است.ما از تصمیم درست مغرب در قطع رابطه با ایران در نتیجه حمایت آن از دشمنان مغرب حمایت می کنیم.

انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات نیز ادعا کرد: ما حامی مغرب در موضوعات ملی اش هستیم. ما ضد دخالت های ایران در امور داخلی مغرب هستیم. سیاست ما در حمایت از مغرب است.

شایان ذکر است مراکش روابط با ایران را به علت حمایت ادعایی تهران از جبهه پولیساریو قطع کرد.

وزیر خارجه مراکش با تأئید این خبر گفت که سفارت خود در تهران را نیز بسته و سفیر ایران در رباط را نیز اخراج خواهد کرد.