مراکش با متهم کردن ایران به حمایت از «جبهه پولیسارو» در مناقشه صحرای غربی روابطش با ایران را قطع کرد. این کشور همچنین اعلام کرد سفارتش در تهران را تعطیل خواهد کرد. مراکش سفیر ایران را هم اخراج کرده است. 

«ناصر بوریطه»، وزیر خارجه مراکش در جمع خبرنگاران اعلام کرد این کشور سفارتش در تهران را تعطیل کرده و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. 

صحرای غربی منطقه‌ای است در شمال غرب آفریقا و جنوب کشور مغرب که جبهه آزادیبخش پولیساریو و پادشاهی مغرب بر سر کنترل آن مناقشه دارند.

ساکنان منطقه عموما مردمانی عرب تبار هستند.هنگامی که اسپانیا از صحرای غربی خارج شد، این سرزمین ۷۵۰ هزار نفر جمعیت داشت اما اکنون کمتر از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. بخش عمده‌ای از جمعیت در سال های جنگ پلیساریو به کشورهای اطراف مهاجرت کرده‌اند.

جبهه پولیساریو ازسال۱۹۷۶ کشوری به نام جمهوری دموکراتیک عربی صحرا در مستعمره پیشین اسپانیا ایحاد کرده است . هم اکنون جمهوری صحرا تنها کنترل ۲۰ تا ۲۵درصد از سرزمین‌های مورد ادعایش را در دست دارد. بخشی از سرزمین‌های مورد ادعای این دولت،مورد ادعا و کنترل مغرب است و این دولت آن را استان جنوبی می‌خواند.

سازمان ملل از سال ۱۹۹۱ مامور شده تا همه پرسی در این منطقه برگزار کند تا خواسته اصلی مردمان این منطقه بابت استقلال یا باقی‌ماندن تحت حکومت مغرب مشخص شود اما برگزاری این همه پرسی تاکنون به خاطر کارشکنی‌های گوناگون انجام نگرفته است.

مغرب اعتقاد دارد همه پرسی اگر برگزار شود،باید در خصوص خودمختاری این منطقه و نه برای جدایی از مغرب باشد.

جبهه پولیساریو سازمانی سیاسی نظامی در صحرای غربی است. این گروه در سال ۱۹۷۳ به عنوان یک گروه مقاومت علیه تسلط استعماری اسپانیا بر صحرای غربی و با هدف استقلال این منطقه ایجاد شد. پولیساریو پس از خروج اسپانیا در سال ۱۹۷۶ از این منطقه و تقسیم آن بین مغرب و موریتانی به مخالفت با این دو کشور پرداخت. موریتانی و پولیساریو در سال ۱۹۷۹ با یکدیگر صلح کردند اما مغرب تمام منطقه صحرای غربی را ضمیمه خاک خود کرد. از آن پس جبهه پولیساریو به مقاومت علیه مغرب ادامه داده است.

اتحادیه آفریقا، صحرای غربی را به عنوان یک کشور به عضویت خود پذیرفته و این سبب خروج مغرب از اتحادیه آفریقا شد.