مهدی تاج اظهار کرد: در راستای حمایت از کالای داخلی قرار دادی را با شرکت هاکوپیان به امضا رساندیم تا این شرکت لباس های رسمی تیم ملی را تامین کند.

وی افزود: در جام جهانی تیم ملی با لباس های آدیداس بازی می کند و در کنار آن در حوزه لباس های رسمی تیم ملی از این شرکت داخلی استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: به غیر از تیم ملی سایر تیم های ما در رده های مختلف ملی از لباس های تولید داخلی برای بازی های خود استفاده خواهند کرد.