این حادثه امروز سه شنبه رخ داد که در تصاویر منتشر شده فرو ریختن بخش های زیادی از این ساختمان بلندمرتبه نشان داده می شود.

به گفته رسانه های محلی این ساختمان متعلق به پلیس است اما  سالها بدون استفاده رها شده است و در آن افراد بی خانمان ساکن بودند از این رو احتمال می رود که این حادثه آتش سوزی تلفات انسانی به همراه داشته باشد اما تا کنون آماری منتشر نشده است.

همچنین با توجه به نامشخص بودن افراد ساکن در این ساختمان ،بیم آن می رود که برخی بدون شناسایی هویتشان در اثر این آتش سوزی مهیب از بین رفته باشند.